ИКОНОСТАСЪТ

Списание ЗОРА - Интересните теми на едно място!

ИКОНОСТАСЪТ


Най-голямото съкровище на старата жена беше иконостасът, който се предаваше от поколение на поколение в семейството є.

Стоеше в ъгъла на малката кухня, в която от години не бе правено ремонт. Баба Туша живееше сама от повече от двадесет и пет години. Сякаш беше вчера, когато синът є бе малък, а къщата є преливаше от смеха му. После се задоми и решиха с булката да заминат по чужбинско и оттогава само веднъж си бяха идвали. Беше виждала внуците си само на снимка, а правнуците си дори не познаваше. "Орисията ми е такава, да си кукувам сама" - така повтаряше баба Туша на продавачката от селския магазин, докато можеше да ходи до него, а след това на единствената си приятелка в това почти обезлюдяло село - Гина, циганката от крайната махала. Гина я посещаваше веднъж седмично, тогава баба Туша се оживяваше и є разказваше за живота си на младини, за дядо Колю, за сина си, за мечтите им… Не говореше на Гина само за най-дълбоката си болка, за това, че момчето є не е до нея. Циганката бе на средна възраст. Беше є жал за старата. "Ние сме си двама с тебе, а тя горката, сиротна душа. Не дай боже падне, чаша вода няма кой да є даде. Горката" - така редеше на мъжа си Гина всеки път щом се прибереше у дома си. Баба Туша не получаваше писма, то Америка на друг континент се намираше, а от компютри ептем не разбираше, та връзка с нейните нямаше. "Не пустите граници, ние сме си виновни, че си поставяме граници между нас", си мислеше старата жена. Всяка вечер заставаше пред иконостаса и напуканите є устни изричаха горещи молитви. Сърцето й бе изпълнено с надежда, че нейните са добре, че животът им тече нормално и безпроблемно, че са щастливи. Иконостасът є бе всичко, пред него и Бог си позволяваше да поплаче от мъка, а после лягаше в стария си креват и будуваше почти до настъпване на утрото. Откакто спря да ходи до магазина, продавачката всеки петък идваше да й остави по два хляба. И животът на баба Туша се точеше от петък до петък, между посещенията на Гина и молитвите є пред дървения иконостас. Докато бе лято, щом Гина дойдеше, бабичката се завърташе в кухнята си и правеше кафенце. После сядаха на сянка и пиеха бавно с наслада от гъстата и ароматна течност.

- Бабо Туше, ама то туй кафенце много хубаво, мари - възкликваше Гинчето.

- Хубаво ами, нали с мерак съм ти го приготвила - с блага усмивка отвръщаше бабата.

- Бабо Туше, ама да не е от чужбина туй кафенце, а? - с игрив поглед я питаше циганката.

Тогава баба Туша замлъкваше, лицето є придобиваше сериозно изражение и зад цялата студенина Гинчето разбираше, че има безумна болка. И спираше да пита.

Зимата дойде хаплива и зла като подивяло псе от глад. Снегът засипа друмищата и дори пътеките между почти опустелите махали бяха непроходими. В петък продавачката не успя да стигне до къщата на баба Туша. Гинчето я застигна люта настинка и топлеше леглото. Баба Туша чувстваше как студът пропълзява през прага на кухнята є, дори влизаше през старата и дървена дограма на прозорците. Дръвцата є бяха свършили. Нямаше с какво да поддържа огъня в печката. Уви се с одеялата, които имаше, но пак се тресеше от студ. Старческите є очи попаднаха на иконостаса. За миг є премина спасителната мисъл, че от него добър огън ще стъкми. Загледа го като хипнотизирана, а после отметна от себе си завивките. Дотътри се до ъгъла на малката кухня и протегна ръцете си към него. Откачи го от стената и го притисна до сърцето си. Сякаш той щеше да я стопли. После с бавни стъпки се върна към леглото. Легна и се уви, като не го изпускаше от ръцете си. Сякаш є бе дете, рожба, без която не може. "Ако го запаля, все едно се отричам от Господа, от молитвите си, от вярата си, от живота си…" - така си мислеше баба Туша, прегърнала своята скъпоценност.

Докато силите є я напускаха, не спираше да се моли за сина си и децата му. След това притихна съвсем и се остави на студената прегръдка на съня и коварния студ, превзел кухнята є.

Така я намериха. Вкочанена. Притихнала. Бе живяла кротко, така си бе и отишла. Синът є не дойде на погребението заради кризата. Гина и продавачката от смесения магазин я изпроводиха до последния є дом.

Иконостасът взе Гинчето и го окачи на най-видното място в дома си. Циганката знаеше, че той е пропит с безкрайната вяра и горещите молитви на любящото майчино сърце на баба Туша и макар и недоучила, то умът є подсказваше, че той е безценен.

* * *

Лили Спасова е родена на 29.08.1969. в София. Завършила е на СУ "Св. Климент Охридски". Издала е четири книги: "По диогенски /2005/, "Една приказна история" /2007/, "Приказките на Дара" /2009/и "Седмият ден" /2012/. В продължение на пет години е автор на образователното детско сп. "Арти" и на сп. "Ния балеринка". Има публикации в периодичния печат. Нейни творби са публикувани в сборници като "Културна палитра", сп. Мост - Сърбия, сп. "Другарче", списание "Глоси" и други. Лили Спасова е автор и водещ на предаването "Пъстри приказалки" в Радио Продукция "Роса". Предстоящо е поставянето на нейната пиеса "И чайките танцуват блус" в Сърбия.


- - -
Следете информация за последните новини и анализи във Facebook и Twitter.
...
Източник вестник ЗОРА
***************************
Искате ли повече приятели? Искате ли повече лайквания? Искате ли повече клиенти? Обадете ни се на телефон: 0879 003 705

Изграждане не личен и корпоративен имидж!

Управление  на социални мрежи, максимални резултати, много приятели, много клиенти! Предлагаме на вашето внимание нашите услуги, Максимизирне на вашите приходи!

Трябва да инвестирате във вашето време? Трябва да сте сигурни във възвращаемостта на вашите инвестиции? Не знаете как да се сдобиете с повече приятели? За това е много важно за вас, вашата фирма да знаете как се управляват правилно социалните медии. Ние ще ви помогнеме, ние знаем как! Ще ви спестиме време и средства. Максимизирайте вашите приходи!

Как да използвате социалния бум:

• присъствие в социални мрежи
• представяне в социални мрежи
• репутация в различните социални мрежи
• бизнес в социалните мрежи

Чуйте какво казва WEB  за вашата фирма.

***************************
Професионални счетоводни услуги: 0879 003 705

ПРОФИН – счетоводно обслужване е българска компания която е създадена, за да посрещне нуждите на частните и корпоративните клиенти от целия спектър на счетоводните услуги.
Клиентите ни се доверяват защото:
•    в офиса ни работят много добри професионалисти;
•    предлагаме най-доброто решение за всеки клиент;
•    клиентите ни получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което им осигурява възможност за взимането на оптимални управленски решения;
•    клиентите ни имат възможност да направят своя избор между пълния пакет услуги за цялостното счетоводно отчитане на абонаментен принцип, до инцидентното отчитане на отделна дейност;
•    информацията към всички възможни институции се подава с електронен подпис;
•    връзката ни с клиентите се осъществява на място в офиса им, в нашия офис или по електронна поща;
•    работното ни време е изцяло съобразено със спецификата на клиентите ни.

***************************

Юридически услуги : 0879 003 705
Предлагаме юридическо обслужване на фирми и на физически лица по време на целия цикъл от подписването на предварителния договор до издаване на нотариалния акт за имота.

Услугите които предлагаме при сделките с недвижими имоти са :

· Проверки за тежести върху имота;
· Проверка на имота по документи;
· Правни консултации;
· Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот;
· Изготвяне на правни становища;
· Изготвяне на различни договори по желание на клиента;
· Участие в преговори при имотни сделки.
· Юридически иммиграционни услуги.

***************************
Недвижими имоти: + 359879 003 705

Предлагаме ви висококачествени имоти, намиращи се на териториите на нови актуални пазари.  Възприемаме се като отговорна и почтена компания, чийто приоритет са индивидуалните потребности на нашите клиенти в областта на недвижимите имоти. Стараем се да разпознаем и удовлетворим всяка от тези нужди, спазвайки както пазарните принципи и високите професионални стандарти, така и етичните правила и норми.

Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.

Екипът ни е съставен от образовани млади хора, тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на база-данни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти. Моля при интерес към оферта на "LUX BULGARIA" се свържете с консултант на компанията. Ще получите професионална консултация и помощ при закупуване на недвижима собственост.

Информацията, съдържаща се в този сайт не е търговско предложение и не е обвързваща. Всички снимки са компютърно генерирани.

Снимките, скиците, чертежите и другите форми на графично представяне на обектите са представени само с цел онагледяване и могат да се различават от действителните. " LUX BULGARIA" не гарантира и не поема никакви правни задължения или отговорност за точността и пълнотата.

За последна актуализирана информация, моля обръщайте се към офисите и представителствата на компанията.

***************************
Интериорен дизайн: + 359+ 0888 339 963

Интериорният дизайн е нещо повече от изработването на идеен проект. Това е комплексна услуга, която съчетава и придава еднаква тежест както на предварителното планиране, така и на самата работа по реализацията на проекта. Това е комплексен процес, финалът на който е изящен и уютен интериор. Дългогодишният ни опит в дизайна, планирането и реализацията на цялостни интериорни проекти ни дава увереността да гарантираме, че идейният проект и неговата реализация ще отговорят напълно на Вашите очаквания.
***************************