Африканските нашественици Гърците, са откраднали от Траките историята,културата,религията,науката и всичко каквото са успели

Списание ЗОРА - Интересните теми на едно място!

Африканските нашественици Гърците, са откраднали от Траките историята,културата,религията,науката и всичко каквото са успели


Зачетох се за Орфей,легендарният тракийски певец и музикант, основал  учението Орфизъм и смятан за най-великия певец и поет на древността и  останах възмутен от присвояването от гърците на тракийските  богове,история и култура.

Аполон,син на тракийския речен бог Еагър и  нимфата Калиопа и митологичен цар в Тракия е откраднат от гърците и  принизен до един от "древногръцките герои".Петър Димков пише, че освен  родоначалник на тракийската музика и поезия, Орфей дава начало и на  медицината в района, като сочи прочутия Ескулап (Асклепий) за негов  ученик.И гърците най-нахално си присвояват каквото могат.

Тази световна неправда ме накара да се разровя се в исторически  трудове,епоси,културните слоеве и съвременната генетика и наяве излязоха  ужасяващите измами на гърците от древни векове до днес в нашата и  световна история,култура и изкуство.

Възмутително е едно африканско семитско племе дошло в Европа едва в 1511  г. пр.н.е. ,да си присвоява и преди и сега цялата древна тракийска  култура,наука,история и традиции с упоритата подкрепа на псевдо учени и  институти.
Не може да не се възхищаваме на Праксител и на Фидий,на откровеността и  точността на Страбон,на работите на Еврипид, Павзаний, Тукидид. Доброто и  красивото не могат да се отричат, но същото важи и за негативното.
Не е справедливо ние българите,траките,македонците да сме белязани,като  войнолюбиви варвари,а хитрите и коварни гърци да се приемат за  най-великия народ на Европа.

Хиляди години  старите летописци включително и Страбон са описвали  българите,като най-благородния тракийски народ – мизите. Не само  Балканите, но и Мала Азия е била заселена с наши деди. Там са живели  тракийските племена мизи, фриги, витини, мариандини, меони, мейони,  бебрики, бюснеи, халиби, сарапари. Те са повлияли народите, с които са  били в допир.
Херодот, Омир и Страбон наричат северните траки най-праведните от  всички хора. Страбон пише - “Посидоний предава за мизите, че заради  своята набожност те се въздържат от ядене на живи същества, дори и тези  от собстствените им стада. За храна използват мед, мляко и сирене,  живеейки мирен живот и това е причината да им бъде дадено името  богобоязливи.

Херодот пише, че мидийците играят огромна роля в оформянето на  персийската култура. Заратурстра е мидиец,а за мидийците  Плиний пише,  че са предци на сарматите. Същите тези сармати са причислени към  тракийското племе гети от Прокопий Цезарийски.

От тракийската религия знаем, че дедите ни са почитали различни богове.  Балей, Багос, Сабазий,които са олицетворение на светлината и доброто.   Траките имат бог на светлината и бог на тъмнината,което очевидно се  приема и е основа на учението,догмата на богомилството.

Преклонението пред Орфей в тракийската религия се прелива в  християнството и Христос.Траките са вярвали, че душата е безсмъртна,  вярвали са в новият живот, който е проповядван и от Божия син.

Преки наследници на лечителското умение на траките и колобрите-български  жреци, се явяват богомилите, които са били и изкусни знахари и  лечители.

Оказва се,че същинските гърци са данайците, които идват от Африка,  смесват с местното население на Балканите и асимилират част от  предгръцките "племена" - като ахейци, йонийци и крадат каквото могат от  историята,културата,религията на траките- мизи, фриги, витини,  мариандини, меони, мейони, бебрики, бюснеи, халиби, сарапари.

Гърците,данайци са част от еврейското Даново коляно, прогонени от Египет.
Генетичните изследвания доказват, че гърците са роднини на африканците,  по-точно на хората обитаващи Етиопия: "Генетични разстояния са по-малки  между гърци и етиопците на юг от Сахара, от която и да е друга  средиземноморска група и най-накрая гърци смесица с етиопци.Периодът от  време, когато може да са се е случило това  е древен, но може да бъде  свързан с преместването на етиопско население, живеещо във фараонски  Египет.”

Истината,че гърците са пришълци от Африка пише Херодот. Казва,че  данайците донасят култове от Египет, че типичната гръцка женска дреха е  като на обитаващите Африка либийки, а също и, че гърците имат погребални  обреди като тези на африканските номади.

Африканския произход на гърците е известен и на Плиний Стари.

Сентенцията-Страхувай се от данайците (гърците), дори когато носят  подаръци,не е  случайна. Вергилий е знаел,че когато данайците идват от  Африка и получават убежище при пелазгийския  в Аргос,се  отблагодаряват,като  бежанците заграбват властта и започват да  асимилират местното население.

Разликата между стари европейци,траки,пелази,илири,македонци и гърци е  забелязана още в Античността. Траки, илири и македонци са  характеризирани като силни и мъжествени, докато гърците биват определени  като подли хора, годни само за роби. Това разбираме от Тит Ливий, който  предава думите на римски пълководец:"Противниковата армия е  по-многобройна и съставена от много по-добри войници; имаше в армията  македонци, траки и илири, всички много войнствени племена; тук имаше и  сирийци и азиатски гърци, низшите от човечеството, и родени само за  робството".

Есхил описва гърците като тъмнокожи пришълци от Африка предавайки думите  на пеласгийския цар към данаидите – “Вие не приличате на хората от  нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи  край река Нил.”
Свидетелства  Страбон цитирайки Еврипид - "Данай, бащата на петдесет  дъщери,след като влезе в Argos,построи  жилището си в града  и цяла  цялата страна, установена със закон, че всички хора досега наречени  пеласги  да се наричат данайци".

Юстиниан Велики споделя следното за траките: “ Tова е важно и всекимо  известно, че ако някой спомене иметоTракия, веднага щом думите излетят  от устните му, слушащия осъзнава благородните качества на този народ –  невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав  начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги   имат по рождени в кръвта си".

Прокопий Цезарийски в Historia Arcana, казва за гърците, че са страхливи и негодни за военна служба.
Не само физически, но и морално траките са се различавали рязко от гърците.

Херодот нарича гетите най-храбрия, но същевременно най-миролюбивия  народ – История-IV.93. Цитирайки Посидоний Страбон споделя за мизите, че  са богобоязливи хора, които се въздържат от ядене на  месо...същевременно обаче обаче са непобедими в ръкопашен бой...  Споменавайки други траки, стария автор добавя, че те са наречени горди и  най-праведни народи.

Гърците са семитско племе.Омир не нарича гърците "елини",а нарича ги  данайци. Когато описва гръцкия лагер той говори за данайци, ахейци и  аргосци.

Ахейците не са гърци,Ахей и Пеласг са братя  - Хеланик.

Дионисий Халикарнаски: Пеласгите разделили Тесалия на три части по  имената на своите вождове - Ахая на Ахей, Пеласгиотида на Пеласг ...

И така, според старогръцките автори, ахейците са пеласги по произход. А  за пеласгите едва ли има нужда да се дават примери, че не са гърци.

Херодот - VIII-44  - По-рано пеласгите владеят това, което по-късно се нарича Елада.
Йонийците не са гърци-Херодот I-56  - Йонийците са пеласги по произход.
И митологичното родословие на Данай е свързано с Африка- Майка му Анхиноя е наричана "дъщеря на Нил".
Страбон, География – кн. 7 – 7, стих 1  - Данай довежда хората си от Египет.
Брат му носи името Египт,баща им Бел заселил Данай в Либия, а Египт - в Арабия .
Сведения дава и египетския историк Манетон  от 3-4 в. пр. Хр. Сред  египетските управници той поставя и Данай - същия Данай, който по-късно с  хората си акостира в Пелопонес и това е началото на гърците на  Балканите.
Манетон, цитиран от еврейския историк Йосиф Флавий в трактата "Срещу  Апион":"Армаис, наричан също Данай, 5 години, след като напуснал Египет и  бягайки от брат си Египт пристига в Елада, завладява Аргос и властва  над аргосците."
Други антични автори също разказват за преселението на данайците от Африка на Балканите, начело с водач с племенното име Данай.

През гръко-римско време, поклонници пътували в Пелопонес твърдят, че  точната дата на акостиране може да се датира в 1511 г. пр.н.е., според  мраморен надпис на о-в Парос.

Херодот твърди, че - както в Гърция - така и в Египет е чувал многократно, че гръцката цивилизация е дете на Нил.
Гръцкия град Тива е основана от двама братя, Амфион и Зетос. През 1971  г. гръцкия археолог Теодор Спиропулос започва разкопки на хълма Амфион -  легендарното място на погребението на близнаците. Той открива каменна  камера, дълбоко в погребална могила. В нея се намират бижута във формата  на лилии ... типично египетски мотив. Открива и сводест тунел с няколко  разклонения. Спиропулос определя обекта като "типична египетска  гробница".

Преселението на данайците (гърците) от Египет е било общоизвестно в античността:

Херодот IV-189  - Гръцката дреха аегис е африканска по произход.

"Облеклото и егидата (щита) на изображенията на Атина гърците са взели от либийците.
Погребалните обичаи на гърците са същите като на африканските номади и нямат нищо общо с погребенията на европейските народи.

Диодор Сицилийски  - "Историческа библиотека":Казват, че и тези, които  били с Данай, тръгнали също от там и основали едва ли не най-стария от  елинските градове, Аргос, а колхидският народ в Понта и този на юдеите  между Арабия и Сирия също били основани като колонии от хора, тръгнали  от Египет; затова и при тези народи има древна традиция да се обрязват  новородените деца, която е била пренесена от Египет. Дори и атиняните по  техните думи са колонисти от Саис в Египет.

Претенциите на скорошните африкански преселници гърците относно приноса  им в наука и култура са възмутителни,особено претенциите към нашите  земи.

Едва в  началото на VII век гърците се домогват до престола в  Константинопол,най-нагло гръцкия език бива провъзгласен за официален в  Източната Римска Империя и цяла Тракия се гледа като на гръцка  собственост.
Византион е изконно тракийско селище. Названието идва от името на основателя Byzas,древен вариант на българското Бузан.
До началото на ІV-ти век Византион е малък град. Тракиецът Константин  Велики обаче осъзнава стратегическото му значение и го прави столица на  Римската Империя. По това време гърците не играят никаква роля в  събитията. След Константин Велики идват неговите синове Констанций,  Констанс І. Последвани са от техния роднина тракиеца Юлиан, а също и от  траките Йовиан, Валентиан, Валент, Маркиан, Лъв Бесът, Лъв ІІ, Юстин І,  Юстиниан Велики, Юстин ІІ, Тиберий ІІ, Фока.

От превръщането на Византиум в столица на Римската Империя, до началото  на VІІ-ми век, там са властвали петнадесет тракийски императора,няколко  арменски и еденици от други националности. Тяхна е заслугата за  изграждането на най-красивите сгради и най-внушителните укрепителни  съоръжения.

От 330 г. до 610 г.  траки,мизи,пелази,илири,македонци  са тези, които  защитават Византиум. В първите три века Византийската империя е  управлявана  от траки и е Тракийска империя. Нашите деди,траките са  изконните наследници на Източната Римска Империя.Града не е само  тракийски, но траките имат най-големите заслуги за неговото устройване и  укрепване.
Тракийските императори правят много неща- Константин Велики финансира построяването на Плиска, Преслав и Силистра.
Юстиниан Велики създава Юстиниана Прима- седалището на независимата  църква за траките. Отново Юстиниан укрепва Сердика (сегашна София),  Филипопол (Пловдив), Берое (Стара Загора) и др.


- - -
Четете ни навсякъде във вашия смартфон, таблет или компютър.
- - -
Следете информация за последните новини и анализи във Facebook и Twitter.
...
Източник вестник ЗОРА
***************************
Искате ли повече приятели? Искате ли повече лайквания? Искате ли повече клиенти? Обадете ни се на телефон: 0888 369 884

Изграждане не личен и корпоративен имидж!

Управление  на социални мрежи, максимални резултати, много приятели, много клиенти! Предлагаме на вашето внимание нашите услуги, Максимизирне на вашите приходи!

Трябва да инвестирате във вашето време? Трябва да сте сигурни във възвращаемостта на вашите инвестиции? Не знаете как да се сдобиете с повече приятели? За това е много важно за вас, вашата фирма да знаете как се управляват правилно социалните медии. Ние ще ви помогнеме, ние знаем как! Ще ви спестиме време и средства. Максимизирайте вашите приходи!

Как да използвате социалния бум:

• присъствие в социални мрежи
• представяне в социални мрежи
• репутация в различните социални мрежи
• бизнес в социалните мрежи

Чуйте какво казва WEB  за вашата фирма.

***************************
Професионални счетоводни услуги: 0888 369 884

ПРОФИН – счетоводно обслужване е българска компания която е създадена, за да посрещне нуждите на частните и корпоративните клиенти от целия спектър на счетоводните услуги.
Клиентите ни се доверяват защото:
•    в офиса ни работят много добри професионалисти;
•    предлагаме най-доброто решение за всеки клиент;
•    клиентите ни получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което им осигурява възможност за взимането на оптимални управленски решения;
•    клиентите ни имат възможност да направят своя избор между пълния пакет услуги за цялостното счетоводно отчитане на абонаментен принцип, до инцидентното отчитане на отделна дейност;
•    информацията към всички възможни институции се подава с електронен подпис;
•    връзката ни с клиентите се осъществява на място в офиса им, в нашия офис или по електронна поща;
•    работното ни време е изцяло съобразено със спецификата на клиентите ни.

***************************

Юридически услуги : 0888 369 884
Предлагаме юридическо обслужване на фирми и на физически лица по време на целия цикъл от подписването на предварителния договор до издаване на нотариалния акт за имота.

Услугите които предлагаме при сделките с недвижими имоти са :

· Проверки за тежести върху имота;
· Проверка на имота по документи;
· Правни консултации;
· Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот;
· Изготвяне на правни становища;
· Изготвяне на различни договори по желание на клиента;
· Участие в преговори при имотни сделки.
· Юридически иммиграционни услуги.

***************************
Недвижими имоти: + 359888 369 884

Предлагаме ви висококачествени имоти, намиращи се на териториите на нови актуални пазари.  Възприемаме се като отговорна и почтена компания, чийто приоритет са индивидуалните потребности на нашите клиенти в областта на недвижимите имоти. Стараем се да разпознаем и удовлетворим всяка от тези нужди, спазвайки както пазарните принципи и високите професионални стандарти, така и етичните правила и норми.

Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.

Екипът ни е съставен от образовани млади хора, тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на база-данни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти. Моля при интерес към оферта на "LUX BULGARIA" се свържете с консултант на компанията. Ще получите професионална консултация и помощ при закупуване на недвижима собственост.

Информацията, съдържаща се в този сайт не е търговско предложение и не е обвързваща. Всички снимки са компютърно генерирани.

Снимките, скиците, чертежите и другите форми на графично представяне на обектите са представени само с цел онагледяване и могат да се различават от действителните. " LUX BULGARIA" не гарантира и не поема никакви правни задължения или отговорност за точността и пълнотата.

За последна актуализирана информация, моля обръщайте се към офисите и представителствата на компанията.

***************************
Интериорен дизайн: + 359+ 0888 339 963

Интериорният дизайн е нещо повече от изработването на идеен проект. Това е комплексна услуга, която съчетава и придава еднаква тежест както на предварителното планиране, така и на самата работа по реализацията на проекта. Това е комплексен процес, финалът на който е изящен и уютен интериор. Дългогодишният ни опит в дизайна, планирането и реализацията на цялостни интериорни проекти ни дава увереността да гарантираме, че идейният проект и неговата реализация ще отговорят напълно на Вашите очаквания.
***************************