Кои сме всъщност ние Българите?

Списание ЗОРА - Интересните теми на едно място!

Кои сме всъщност ние Българите?

Ние, българите, притежаваме специфичен геном. Надарени сме с високи интелект и духовност, и много положителни качества. Постигнали сме много високо еволюционно ниво на развитие, но си имаме и недостатъци. Наш дълг е да успеем да изясним своите проблеми и да се отърсим от това, което ни пречи.

Васил Томов е инженер, получил образованието си в някогашния Съветски съюз. Работи в българското търговско представителство в Ню Йорк, където установява, че по една от сделките на българска външно-търговска организация България плаща с около 30 процента повече от действащите цени в САЩ.

Наредено му е да мълчи. Така влиза в конфликт с властимащите. Постепенно започва да проучва непознати страни от българската история и достига до изводи, известни, но скривани от т.нар. официална наука. Като това, че родът Дуло стои в основата на цялата човешка цивилизация. За това и за още истини за българите разговаряме с Васил Томов в навечерието на 3 март.

Г-н Томов, защо твърдите, че българите са най-уникалният народ на Земята?

Ние, българите, притежаваме специфичен геном. Надарени сме с високи интелект и духовност, и много положителни качества. Постигнали сме много високо еволюционно ниво на развитие, но си имаме и недостатъци. Наш дълг е да успеем да изясним своите проблеми и да се отърсим от това, което ни пречи.

Посочете конкретни факти, които доказват тези положителни качества.

Отдавна изследвам същността на българите и в частност рода Дуло. Твърдя, че съвременните ни представи за понятието „род Дуло" са твърде ограничени и материалистични в сравнение с мисленето на древните българи, които са притежавали значително по-висока духовност. Те са били отворени към Космоса и са осъществявали пряк диалог с представители от Космическата йерархия.

Искате да кажете - с извънземни?

Понятието „извънземни" е свързано с геоцентризма - по-точно е да се каже с представители на различни космически култури/цивилизации. От това произтича, че понятието „род Дуло" надхвърля границите на нашите съвременни представи за роднинска връзка „родител - деца - внуци" и би следвало да се свързва с Космоса и с предхождащите ни култури - лемурийска и атлантска.

Официалната наука някак се плаши да говори за Лемурия и Атлантида, или дори твърди, че те не са съществували.

Официалната наука твърди това, което съответства на материалистичната й същност. Родът Дуло е управлявал при лемурите, след това при атлантите, а по-късно и в нашата раса. В такъв случай е естествено да приемем, че родът Дуло има „божествен" произход. Представителите от рода Дуло са изглеждали като богове и са били приемани като такива от тогавашните човешки същества.

Защо ние днес не сме като тях, нали българите сме техни наследници?


Отговорът на този въпрос е дълъг и започва от най-дълбока древност. Български владетелски родове (от рода Дуло и др.) са създавали и управлявали огромни империи и държави. Позитивната страна на този процес е, че български хански родове са умеели да организират добре държава. Всеки отделен жител е знаел своето място, задължения и отговорност и се е гордеел с принадлежността си към своята държава. Практически тези владетели са нямали съперници, но вероятно са нарушили някои Космически закономерности чрез „Силата", с която са разполагали (им е била предоставена). На определен етап се стига до разделение, мания за величие, противопоставяне.

А някои от тези български владетели са се стремили да докажат своето „величие" преди всичко пред българската държава, от която са произлезли и са въвличали във военни действия огромни маси хора. Противопоставянето между български владетели в древността вероятно е една от основните причини, от които произтича съвременното ни „падение". Например така наречените хуни, възглавявани от Атила от рода Дуло, разрушават боспорските градове и унищожават Боспорското царство, управлявано в същото време от владетели от същия род Дуло.

Причиняват огромни страдания на хората, населявали големи европейски територии, през които са преминавали. И от тогава е останало това понятие „хуни" като маса (тълпа), която унищожава всичко по своя път. Друг пример е противопоставянето между държави, управлявани от различни български владетелски родове. Например монголите, ръководени от Чингизхан от рода Дуло, водят продължителни войни с Волжка България. Внукът на Чингизхан - Бату (Батый), превзема и разрушава Волжка България, вероятно ръководена тогава от друг български владетелски род; преминава през Киевска Рус, ръководена от Рюриковичи от рода Дуло и продължава към Западна Европа.


Искате да кажете, че днес ние изплащаме греховете на древните си предци?


Не само. Поредното сериозно натрупване на карма - на причина и следствие, вероятно се продължава при Борис І, който под натиска на Византия приема догматичното гръцко християнство. За да запази властта си, избива 52 български владетелски рода. Тези събития, може би и преследването на богомили са „преляли чашата на съдбата" и са отключили изплащането на натрупаната карма при българите чрез страдание. Продължаващо натрупване на карма наблюдаваме след Освобождението през 1878 г. до днес чрез острото противопоставяне между политици и властимащи в България преди всичко в интерес на чужди сили.

Доколкото разбирам, сегашното положение на българите в собствената ни държава е резултат от „Его" на предците ни, а и от настоящи грешки?


Да, така е. Българите в древността са били толкова организирани и силни, че по същество не са имали достойни противници. И това вероятно е породило в някои от тях чувство за превъзходство над другите. Следват претенции за величие и властване, и произтичащото от това - противопоставяне, натрупване на карма от нашите предци, резултат от която е нашето съвременно „падение" и изплащане на натрупаната карма чрез страдание.

Българите, жители на мощната държава в миналото, са били горди с принадлежността си към нея, но вероятно при някои от тях гордостта е преминала в надменност. Това ни предположение се основава на последвалите събития, като „смачкване", „пречупване" на българската гордост - в продължение на близо 500 години българите сме били тотално обезправени.

Отвлекат ти момичето за пазара на роби - няма на кого да се оплачеш; отвлекат ти момчето за еничар - няма на кого да се оплачеш; да не говорим за изнасилвания, убийства, насилствено ислямизиране и др. - няма на кого да се оплачеш - поколение след поколение - около 20-25 поколения - мощна социална преса. Освен това почти всяка една от съвременните държави, в това число и така наречените Велики сили, е заимствала части от българската история, абсолютизирала ги е и сега с гордост заявява: „Вижте колко е велика нашата история". И сега те предпочитат българите да изчезнат, за да остане тяхната фалшифицирана „велика" история. Една лъжа, повторена хиляди пъти, започва да прилича на истина, но тя никога не може да стане истинна.

Дайте примери, докажете, че сте прав за това, което твърдите.


Нека да уточним - аз не доказвам, аз показвам/онагледявам чрез знаците на българите. Могат да бъдат посочени много примери. Например да погледнем към Франция, която се счита за една от „Великите сили". Би ли се съгласила тази Франция да признае, че първата й държавност е създадена от български владетели от рода Дуло - Меровей и неговите наследници - меровингите. Че през всичките около 1500 години след това французите са използвали български троични знаци; че съвременната френска гордост - автомобилите ситроен и рено са с емблеми от знаци на българите.

Вероятно такива като Франция ще продължават да притискат България и ще търсят кусури на българите. Натискът за унищожаване на българите и българската държавност върви по няколко направления. От една страна, чрез разгонване на българите от България - напусналите България вече надвишават 1,5-2 милиона, но точната им цифра не е известна. Чрез поддържане на ниво на крайна бедност за съществена част от българите, особено за пенсионерите. Чрез физическо унищожаване на останалите българи в България чрез ликвидиране на системите на здравеопазване, образование, култура.

Има ли светлина в тунела?

Винаги има. Има и още нещо - територията на България е уникална на планетата Земя с уникална и силна позитивна енергетика. Много се стремят към придобиване на нашата територия. И тъй като отдавна е отминало времето за военно завладяване на чужда територия, намерено е „мирно" решение на проблема чрез унищожаване на българите, т. е. необходима им е България, но без българите.

Вие оптимист или песимист сте по този въпрос?

Нашата най-голяма сила е духовносттта. Каквото и да се случи в материален план, нея винаги ще я има. Значи и българите, защото те са в основата на човешката цивилизация. Ние, българите, е необходимо да осъзнаем, че не би следвало да разглеждаме настоящото си състояние на страдание като беда, а като път и отговорност за осмисляне и преодоляване на минали действия, които са ни довели до това ни състояние. И с достойнство да осъзнаем и преодолеем съвременното си състояние.

В момента властва тотално фалшифицирана история за нас. И тази фалшификация е била насочена преди всичко срещу българите, които са в основата на човешкото общество. И тази фалшификация е осъществена и продължава да властва благодарение на представителите от различни държави. И всичко това ще продължава, докато разберат, че българите не ги застрашават, а ще ги спасяват в предстоящия преход.

Има и още нещо: мога да покажа, че историята на българите започва поне от елементарните частици - ние сме продукт на Космическо направление, което има материално проявление поне от 13-14 милиарда години. Защото топологията на елементарните частици има същите знаци, които българите използват поне от преди осем хиляди години на съвременната територия на България, същите знаци след около шест хиляди години виждаме в Плиска и в Преслав, и сега в съвременната българска бродерия.
- - -
Четете ни навсякъде във вашия смартфон, таблет или компютър.
- - -
Следете информация за последните новини и анализи във Facebook и Twitter.
...
Източник вестник ЗОРА
***************************
Искате ли повече приятели? Искате ли повече лайквания? Искате ли повече клиенти? Обадете ни се на телефон: 0879 003 705

Изграждане не личен и корпоративен имидж!

Управление  на социални мрежи, максимални резултати, много приятели, много клиенти! Предлагаме на вашето внимание нашите услуги, Максимизирне на вашите приходи!

Трябва да инвестирате във вашето време? Трябва да сте сигурни във възвращаемостта на вашите инвестиции? Не знаете как да се сдобиете с повече приятели? За това е много важно за вас, вашата фирма да знаете как се управляват правилно социалните медии. Ние ще ви помогнеме, ние знаем как! Ще ви спестиме време и средства. Максимизирайте вашите приходи!

Как да използвате социалния бум:

• присъствие в социални мрежи
• представяне в социални мрежи
• репутация в различните социални мрежи
• бизнес в социалните мрежи

Чуйте какво казва WEB  за вашата фирма.

***************************
Професионални счетоводни услуги: 0879 003 705

ПРОФИН – счетоводно обслужване е българска компания която е създадена, за да посрещне нуждите на частните и корпоративните клиенти от целия спектър на счетоводните услуги.
Клиентите ни се доверяват защото:
•    в офиса ни работят много добри професионалисти;
•    предлагаме най-доброто решение за всеки клиент;
•    клиентите ни получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което им осигурява възможност за взимането на оптимални управленски решения;
•    клиентите ни имат възможност да направят своя избор между пълния пакет услуги за цялостното счетоводно отчитане на абонаментен принцип, до инцидентното отчитане на отделна дейност;
•    информацията към всички възможни институции се подава с електронен подпис;
•    връзката ни с клиентите се осъществява на място в офиса им, в нашия офис или по електронна поща;
•    работното ни време е изцяло съобразено със спецификата на клиентите ни.

***************************

Юридически услуги : 0879 003 705
Предлагаме юридическо обслужване на фирми и на физически лица по време на целия цикъл от подписването на предварителния договор до издаване на нотариалния акт за имота.

Услугите които предлагаме при сделките с недвижими имоти са :

· Проверки за тежести върху имота;
· Проверка на имота по документи;
· Правни консултации;
· Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот;
· Изготвяне на правни становища;
· Изготвяне на различни договори по желание на клиента;
· Участие в преговори при имотни сделки.
· Юридически иммиграционни услуги.

***************************
Недвижими имоти: + 359879 003 705

Предлагаме ви висококачествени имоти, намиращи се на териториите на нови актуални пазари.  Възприемаме се като отговорна и почтена компания, чийто приоритет са индивидуалните потребности на нашите клиенти в областта на недвижимите имоти. Стараем се да разпознаем и удовлетворим всяка от тези нужди, спазвайки както пазарните принципи и високите професионални стандарти, така и етичните правила и норми.

Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.

Екипът ни е съставен от образовани млади хора, тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на база-данни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти. Моля при интерес към оферта на "LUX BULGARIA" се свържете с консултант на компанията. Ще получите професионална консултация и помощ при закупуване на недвижима собственост.

Информацията, съдържаща се в този сайт не е търговско предложение и не е обвързваща. Всички снимки са компютърно генерирани.

Снимките, скиците, чертежите и другите форми на графично представяне на обектите са представени само с цел онагледяване и могат да се различават от действителните. " LUX BULGARIA" не гарантира и не поема никакви правни задължения или отговорност за точността и пълнотата.

За последна актуализирана информация, моля обръщайте се към офисите и представителствата на компанията.

***************************
Интериорен дизайн: + 359+ 0888 339 963

Интериорният дизайн е нещо повече от изработването на идеен проект. Това е комплексна услуга, която съчетава и придава еднаква тежест както на предварителното планиране, така и на самата работа по реализацията на проекта. Това е комплексен процес, финалът на който е изящен и уютен интериор. Дългогодишният ни опит в дизайна, планирането и реализацията на цялостни интериорни проекти ни дава увереността да гарантираме, че идейният проект и неговата реализация ще отговорят напълно на Вашите очаквания.
***************************