Забранената история на България

Списание ЗОРА - Интересните теми на едно място!

Забранената история на България


Никой не чужд учен не оспорва историческата етническа,генетична,културна,етнографска свързаност между съвременна България и българите с цивилизацията „Стара Европа“, древните Балх, Балхара, Болгар, Булгхар, Бактра,Бактрия, балхарис, Стара България, Волжска България, Северна и Южна Осетия,така наричаната все още Татарска Република със столица град  Казан,но роднната академична и историческа общност вероятно чака "указания от партньорите".

По времето на българските походи на  Аспарух и Кубер,към Плиска, Преслав, Тракия и на запад, много византийски историци казват, че българите са използвали като аргумент за своите завоевателни походи това, че се връщат в земята на дедите си.

През каменно-медната епоха (енеолита) (V хил. пр. Хр.) с опознаването и овладяването на металургията на медта и златото, както и на засилването на търговските контакти със земите на север и юг и използването на морското крайбрежие като пътна артерия около Черно море и във Варненско започва нов етап в развитието на обществото. Проучванията на енеолитната епоха във Варненско обхващат няколко обекта от  цивилизацията „Стара Европа“.

От ранния енеолит (първата половина на V хил. пр. Хр.) датират жилищни нива от селищните могили при с. Голямо Делчево и при с. Сава, представени в музейната експозиция от сечива от камък, кост и рог, глинени и костени антропоморфни и зооморфни фигурки, както и от множество керамични съдове, украсени с врязани линии.

Средният енеолит (4500–4000 г. пр. Хр.) е засвидетелстван от находките от селището при гр. Суворово, от селището в местността “Батареята” край с. Виница, от селищните могили при с. Левски, с. Голямо Делчево и с. Сава.

Най-често съдовете са украсени с щампована украса, нанасяна с печати, изработени от миди с назъбен ръб. В чертите на града са открити едни от най-древните поселения по Черноморието с над 7000 годишна давност от  цивилизацията „Стара Европа“. 

Последната ледникова епоха завършва около 10 000 години пр. н. е. с краткотрайното Алерьодско затопляне, последвано от ново застудяване, наречено късен дриас.

Последните научни теории обясняват  катастрофалните събития, разразили се в Черно море преди около 70 века. Хипотезата на проф. Петко Димитров от 1982 г. и от американските учени Ryan and Pitman 1997 за възникването на Черно море гласи, че преди около 7500 години същото представлявало безотточно сладководно езеро. Тогава бреговата линия на Черно море са се намира на около 60 км. източно от Варна, а Черно море е било сладководно езеро. Нивото му  е било 80-120 м. по-ниско от сегашното. По това време започват да се образуват дълбоководни минерални утайки, резултат от екологична катастрофа,а при дълбоководните изследвания на периферията на шелфа са открити фосили на сладководна риба и веднага върху нея соленоводна средиземноморска риба.

По същото време възниква и сероводородното заразяване, като сероводородът е достигал до повърхността в тогавашния новообразуван солен черноморски басейн. Затова са наричали Черно море „море на смъртта” в шумерския епос за Гилгамеш.  Преди 130 г. Джордж Смит, уредник в Британския музей в Лондон  разчита плочките от Ниневия и те са друго независимо доказателство за катастрофалните събития.

Очевидно от Средиземно море през Дарданелите, Мраморно море и Босфора  нахлува солена вода,и унищожава сладководните животински видове и покрива плодородните до тогава равнини,които в настоящия момент са шелфа на Черно море.

Учените са изчислили, че след разрушаването преградата на Босфора  при земетресение от Анадолският разлом или друг катаклизъм, започва повишаването на нивото на водата в Черноморския сладководен басейн с около 10-12 см. на денонощие.
Водата е започнала да залива съществуващите селища. Хората, които са живели на самия бряг, започват да се изместват към вътрешността, да мигрират.  Основните потоци на миграция са на юг към Месопотамия и Египет, други  към Европа, сочат археологическите находища. Ествествен път за миграция  е била р. Дунав,сочат разкопките на редица селища, които се намират в района на днешна Сърбия.

Дълго време сероводородът е бил на повърхността отравял е и атмосферата и цялата околоност е била необитаема. В морето дълги години не е имало никакъв живот.

След катастрофата,и началото на гниенето и разлагането и появата на сероводорода,хората  изгубват стария си поминък,започва миграция  и много от тях отиват в Месопотамия,в Египет около Нил, и в дива тогава Европа и създават нови цивилизации,нови империи и държави.

Част от тях,разбира се се отдалечават от морето,но техните потомци се връщат по новите брегове на Черно море. Писмеността на тази цивилизация се е появила 2000 години преди тази на шумерите.

Харман потвърждава,това,което отдавна знаем,че най-старото злато в света е намерено на територията на днешна Варна. Според съвременните методи и технологии за датиране то е правено някъде през 4 500 г.-5000 пр. Хр., което означава, че е с 2000 години по-старо от златото, намерено в Египет.

Варненският халколитен некропол е открит през 1972 г. в района на Варненското езеро и е датиран в края на V — началото на IV хил. преди Христа или преди 7500-7600 години.

През 1972 година при изкопни работи за прокопаване на канал между две предприятия в Западна промишлена зона, в района на Варненското езеро, на повърхността излезли жълти парченца със странна форма и украса.

По-късно изследванията показват, че е чисто 24-каратово злато. Специалистите били категорични, че това е част от гробен инвентар в халколитно гробище, датиращо от около 5000-4400 година пр.Хр. Той дава основание да се преосмисли епохата и приблизителната година на възникването на град в района на сегашна Варна. Находките от "Варненското злато" са най-старото технологично обработено злато в Европа и света, причислявано към т. нар. Култура Варна (4400  г. пр. Хр.) или преди 6400 години.

Спорни остават няколко научни съобщения за град под водите на Черно море на около 55 км. на изток на континенталния шелф и за селища под повърхността на Варненското езеро.

Некрополът е разкопаван от археолога Иван Иванов в продължение на 15 години. Сред многото гробове се отличават няколко с изобилие от златни предмети. Този факт показва, че в тази ранна епоха на усвояване на металообработването, на Балканите вече са съществували наченки на държавно образование и се е появила царската институция.

Отритото обработено злато само в един гроб е повече отколкото цялото количество злато от тази епоха, намерено в света. Тези златни предмети доказват, че тук е имало изключително високо равнище на прогрес, технологични умения, което доказва, а и променя схващането за родината на цивилизацията в света, а именно т.нар. Култура Варна. Част от златните украшения имат дупки в определен ред и пропорции на числата Pi (3,14) и Fi (златното сечение). Това е доказателство, че е имало система от мерни единици, много по-прецизна и стара от Египетската и Шумерската системи за измерване.

Оказва се, че най-древната геометрия, т.е. числото Пи е възникнало по нашите земи, поне 40 века преди Питагор.
Закодираните математически закономерности, по-късно са използвани за египетските пирамиди, Стоунхендж, готическите катедрали, твърдят археолозите.

Диаметърът на позлатена керамична купа (един от уникалните артефакти) отпреди 7000 години представлява в действителност златен еталон - мярка за дължина, равна на т.нар. царски лакът, въплътена в пирамидата на египетския фараон Хуфу и използвана при строежа на Хеопсовата пирамида. За сакралната връзка между ареала на Варна и пирамидите в Гиза, както и за Варна като първа столица на духа още през 30-те години на миналия век, говори и Учителят Петър Дънов.
Откритията в него предхождат тези от Египет и Близкия изток и е очевидна приемствеността  на Арийските от Месопотамия и Египетските по поречието на Нил, със златарите и ковачите от Култура Варна.

Безспорно е и влиянието на цивилизацията от Варненския залив и Черно море, което е оказала върху зараждането на европейската култура.

Дуранкулашкия некропол и селище, както и  Варненския некропол  дават основание за  заключението, че тези хора  са живели на сегашното дъно на Черно море.

Иван Иванов смятаха, че селището на хората от некропола се е намирало в днешното Варненско езеро.

А сега да се върнем на народа живял по бреговете на Черно море от  цивилизацията „Стара Европа“ или "Култура Варна", напуснал родината си след екологичната катастрофа и част от него,върнала се след завоевания и спечелени и загубени войни, създавайки български държави и градове и носейки,цивилизацията, бита и културата си в Азия и стигнали до Китай,В Централна Азия,Месопотамия,в Египет около Нил, и в дива тогава Европа населена в голямата си част с неадерталци.

Защо историците ни, не четат китайските хроники,как българите в северен  Китай  по време на слънчевото затъмнение на 22 октомври  2137 година преди Христа  победили китайците,и първоначално китайците започнали да строят Великата китайска стена за да се спасят от нашествието на страшните българи, както пишат техните летописци в хрониките си?

Защо не четат поне Библията и за цар Кардам оставил престола в царството си сина си Ила, прехвърлил се на юг през Памир и основал в Северна Индия поредната българ­ска държава.Той преминава Хималаите,през прохода Шипка, и слез­ли в Индия,край река Тунджа (в Индия),добре описана в индийските веди,и най-добре в „Адхарва-веда”на санскрит през X век преди Христа.

Индийски царе до X век след Христа продължават да са от династията  Кардамити от цар Кардам, а пред името си слагали титлата балхара – името на древната държа­ва се превърнало в титла, както Цар и Цезар.

За похода на тези българи до Ефрат, в Месопотамия и как там пренесли българска държава също Балхара; наричали на­рода балхарис- българи, царицата им носела името Балкис, споменавана и като Савската царица, описана в Библията, дето ходела да задава гатанки на Соломон през 1001 година преди Христа.

Как по-късно същите тези българи се заселили се в Египет, в областта Сакар,после поемат на север и се връщат на Балканския полуостров,напуснат след катастрофалния катаклизъм в Черно море през Босхора.Дават названията на  Сакар планина, реката край нея  Тунджа, прохода, през който прехвърлят Балкана на север, наричат Шипка, а све­щената си планина – Мадара.
Защо няма нищо в учебниците на децата и нашите историци не казват нищо за българите от държавата  Балхара,(Бактрия) под Памир? Бактрия по името на найния главен град Бактра, днешен Балх в Афганистан. На персийски се нарича Бахтар, на арабски – Бхалика,в Уикипедия) Защо дори в общо взето антибългарската,(проповядваща американските и англосаксонски исторически тези), Уикипедия,а не в учебниците български пише,че в индийския религиозен епос Махабхарата е обозначаван народът „бългх“, заради липсата или трудност при използването на звука „ъ“ в произнасянето и записването на „българи“. Това е една от най-старите известни държави на българите.

Да четат родните корифеи поне древногръцкия историк Страбон за Балх, столица­та на българите Балхара, „перлата на Азия”,където през VI век преди новата ера пророкът Заратустра е написал свещената си „Зенд-Авеста”.

Евреите да ни благодарят не само за спасяването от холокоста,но да благодарят въобще за съществуването си и за бягството си от Египет 33 века по-рано.

Доказано в историческите епоси,египетските анали и с археологически артефакти е,че египетският фараон Рамзес II, повежда смъртоносна война с българската държава Балхара,1275 години преди  Христос.

Българските войски разгромяват пълчищата на  Рамзес II  в подно­жието на Памир,което дава възможност на Мойсей  да поведе поробените евреи през пустинята към обетованата земя Ханаан и да избягт от отслабен и победен Египет.

През 329 година преди Христа и Александър Македонс­ки получава единствения шамар от Балхара. Българите се опълчили успешно пред нашественика- роднина, издържат на неговия първи удар, а след това в жестоки сражения и войни, бактрийците успешно не му се противопоставят и громят александровата армия.

Накрая и принцеса Роксана го побеждава и пленен от красотата й, паднал на колене пред нея и я помолил да му стане първа и единствена жена и царица на света.10 000 александрови воини се женят за български девойки.

Аристотел,п о негови собствени писания,(вероятно да оправдае поражението),твърди, че го накарал да прекрати войната с Балхара, като му казал, че там е краят на света и отвъд тази планина е безкрайният световен океан.
Балхара тази велика  държава съществува до 230 го­дина след Христа.

ИЗТОЧНИЦИ:
“The New York Times”.
Харалд Харман „Загадките на Дунавската цивилизация” .
Иван Маразов, „Митология на златото“, ИК „Христо Ботев“, София, 1994, с. 21-61.
Славчев 2012: Д. Славчев. Керамиката като извор за погребалните практики през късния халколит (по данни от гроб №43 от Варненския некропол). –
Collegium Historicum  T.2, София 2012, 11-27.
„Български хроники” Стефан Цанев
Уикипедия,https://bg.wikipedia.org/
Дойче веле.
Ivanov 2000: I. Ivanov. Varna necropolis: The dawn of European civilization. – Iv. Ivanov, M. Avramova – Treasures of Bulgaria, vol 1 2000.
Ucko 1969: P. Ucko. Ethnography and archaeological interpretation of funerary remains. World archaeology, 1969. 1, 207, 262-280.
Шумерския епос за Гилгамеш.
Димитров П., Д. Димитров. 2003. "Черно море, Потопът и древните митове".
Lord, Carnes. Introduction. // Aristotle. The Politics. Chicago, University of Chicago Press, 1984.
Август Бекер -Органон (Логически съчинения)
Bocheński, I. M. Ancient Formal Logic. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1951.
Димитров Д. 2010. Геология и нетрадиционни ресурси на Черно море. Издателство “Онгъл”, Варна.
„Адхарва-веда”на санскрит през X век преди Христа.
Праистория» Най-ранните следи от човешко присъствие Археологически музей-Варна.
Пейчев В., Д. Димитров. 2012. Океанология. Варна. Изд. Онгъл.
Сайт на Археологическия музей, Варна
Информация за Варненски халколитен некропол.
Информация за съкровището от Варненския халколитен некропол
Праистория на град Варна
Древното селище при Дуранкулашкото езеро - Езерният град.
Вретос (гръцки консул) - " La Bulgarie ancienne et moderne"
И. Николау, учител - " Одиссос"
П. Контогеорги - "Няколко исторически сведения за Варна" .
http://www.moreto.net/s.php?n=159316
"International Journal of Legal Medecine".
- - -
Четете ни навсякъде във вашия смартфон, таблет или компютър.
- - -
Следете информация за последните новини и анализи във Facebook и Twitter.
...
Източник вестник ЗОРА
***************************
Искате ли повече приятели? Искате ли повече лайквания? Искате ли повече клиенти? Обадете ни се на телефон: 0879 003 705

Изграждане не личен и корпоративен имидж!

Управление  на социални мрежи, максимални резултати, много приятели, много клиенти! Предлагаме на вашето внимание нашите услуги, Максимизирне на вашите приходи!

Трябва да инвестирате във вашето време? Трябва да сте сигурни във възвращаемостта на вашите инвестиции? Не знаете как да се сдобиете с повече приятели? За това е много важно за вас, вашата фирма да знаете как се управляват правилно социалните медии. Ние ще ви помогнеме, ние знаем как! Ще ви спестиме време и средства. Максимизирайте вашите приходи!

Как да използвате социалния бум:

• присъствие в социални мрежи
• представяне в социални мрежи
• репутация в различните социални мрежи
• бизнес в социалните мрежи

Чуйте какво казва WEB  за вашата фирма.

***************************
Професионални счетоводни услуги: 0879 003 705

ПРОФИН – счетоводно обслужване е българска компания която е създадена, за да посрещне нуждите на частните и корпоративните клиенти от целия спектър на счетоводните услуги.
Клиентите ни се доверяват защото:
•    в офиса ни работят много добри професионалисти;
•    предлагаме най-доброто решение за всеки клиент;
•    клиентите ни получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което им осигурява възможност за взимането на оптимални управленски решения;
•    клиентите ни имат възможност да направят своя избор между пълния пакет услуги за цялостното счетоводно отчитане на абонаментен принцип, до инцидентното отчитане на отделна дейност;
•    информацията към всички възможни институции се подава с електронен подпис;
•    връзката ни с клиентите се осъществява на място в офиса им, в нашия офис или по електронна поща;
•    работното ни време е изцяло съобразено със спецификата на клиентите ни.

***************************

Юридически услуги : 0879 003 705
Предлагаме юридическо обслужване на фирми и на физически лица по време на целия цикъл от подписването на предварителния договор до издаване на нотариалния акт за имота.

Услугите които предлагаме при сделките с недвижими имоти са :

· Проверки за тежести върху имота;
· Проверка на имота по документи;
· Правни консултации;
· Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот;
· Изготвяне на правни становища;
· Изготвяне на различни договори по желание на клиента;
· Участие в преговори при имотни сделки.
· Юридически иммиграционни услуги.

***************************
Недвижими имоти: + 359879 003 705

Предлагаме ви висококачествени имоти, намиращи се на териториите на нови актуални пазари.  Възприемаме се като отговорна и почтена компания, чийто приоритет са индивидуалните потребности на нашите клиенти в областта на недвижимите имоти. Стараем се да разпознаем и удовлетворим всяка от тези нужди, спазвайки както пазарните принципи и високите професионални стандарти, така и етичните правила и норми.

Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.

Екипът ни е съставен от образовани млади хора, тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на база-данни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти. Моля при интерес към оферта на "LUX BULGARIA" се свържете с консултант на компанията. Ще получите професионална консултация и помощ при закупуване на недвижима собственост.

Информацията, съдържаща се в този сайт не е търговско предложение и не е обвързваща. Всички снимки са компютърно генерирани.

Снимките, скиците, чертежите и другите форми на графично представяне на обектите са представени само с цел онагледяване и могат да се различават от действителните. " LUX BULGARIA" не гарантира и не поема никакви правни задължения или отговорност за точността и пълнотата.

За последна актуализирана информация, моля обръщайте се към офисите и представителствата на компанията.

***************************
Интериорен дизайн: + 359+ 0888 339 963

Интериорният дизайн е нещо повече от изработването на идеен проект. Това е комплексна услуга, която съчетава и придава еднаква тежест както на предварителното планиране, така и на самата работа по реализацията на проекта. Това е комплексен процес, финалът на който е изящен и уютен интериор. Дългогодишният ни опит в дизайна, планирането и реализацията на цялостни интериорни проекти ни дава увереността да гарантираме, че идейният проект и неговата реализация ще отговорят напълно на Вашите очаквания.
***************************