Запасите от злато във Федералната резервна банка в Ню Йорк се изпариха!

Списание ЗОРА - Интересните теми на едно място!

Запасите от злато във Федералната резервна банка в Ню Йорк се изпариха!


Чужди държави и централни банки изтеглят от Федералната резервна банка (ФРБ) на Ню Йорк своите златни запаси.

Гледайте репортажа тук ...

Едно от най-големите хранилища за злато бързо губи доверието на чуждестранните клиенти.

ФРБ на Ню Йорк е най-важната от 12-те резервни банки, влизащи във Федералната резервна система на САЩ. Не случайно тя е считана за най-голямото хранилище на злато в света.

Предполага се, че над 90% от намиращите се в нея скъпоценни метали принадлежат на централни банки и чужди държави. Според скорошни съобщения обаче тази строго охранявана съкровищница започва да се изпразва.

По някои информации, от началото на 2014 г. чужди централни банки са изтеглили от ЦРБ на Ню Йорк 246 тона злато, при това основната част се пада на три европейски страни – Германия, Холандия и Австрия.

Публикуваната не отдавна статистика свидетелства, че през юли 2015 г. запасите в тази банка са намалели до 5950 тона – най-ниското равнище за много десетилетия.
- - -
Следете информация за последните новини и анализи във Facebook и Twitter.
...
Източник вестник ЗОРА