ПРАВО

Списание ЗОРА - Интересните теми на едно място!

Наследство по закон


В кръга на наследниците по закон влизат лицата, които се намират в родствена връзка с наследодателя.  Те образно казано са няколко реда: